sanktionsavgift

Har Transportstyrelsen påfört Er Sanktionsavgift?

RiVe Juridiska Byrå har lång erfarenhet med Transportbranschen och är landets ledande byrå i mål vad gäller sanktionsavgifter på vägtransportområdet.

RiVe Juridiska Byrå biträder bland annat ett tiotal av landets största åkerier och bussföretag såväl som ett stort antal mellanstora och mindre Transportföretag i förvaltningsrättsliga ärenden på sanktionsavgiftsområdet och har således en mycket djup och unik insikt i den problematik som Transportstyrelsens tolkning och tillämpning av bland annat SFS 2004:865 och EG 561/2006 medför för åkerierna och de övriga aktörerna i transportbranschen.

Utöver att företräda Transportföretagen i dessa ärenden kan vi även hjälpa till med utbildning av bolagsledningar, speditörer och transportledare i frågor om vilka krav Europaparlamentets och Rådets förordning 561/2006 ställer på Transportföretagen samt hur bolagen kan undvika eller förebygga mot sanktionsavgifter.

Kontakta oss

Vi svarar så fort som möjligt.

RiVe Juridiska Byrå AB
Sakkunnig jurist: 070-2727787